کهکشان آندرومدا همسایگانش را می بلعد

کهکشان آندرومدا همسایگانش را می بلعد

ازمنظر ساکنان زمین، «آندرومدا» یک کهکشان درخشان و آرام به نظر مى رسد که با چشم غیر مسلح نیز زیر آسمانى تاریک قابل مشاهده است؛ اما اخترشناسان کشف کرده اند که این کهکشان در حال بلعیدن همسایگانش است! کهکشان «آندرومدا» شامل تریلیون ها ستاره است و تنها ‌۵/٢ میلیون سال نورى با ما فاصله دارد؛ بنابراین جرمى بى نظیر براى مشاهده و مطالعه است، اما اخیرا اخترشناسان رشته‌هایى از ستارگان را در لبه هاى بیرونى آن مشاهده کرده و متوجه شده اند که آنها باقى مانده هایى از یک آشفتگى ناشى از بلعیده شدن هستند که آندرومدا از کهکشان‌هاى کوچک اطراف آنها را جذب کرده است! هدف بعدى آندرومدا کهکشان مثلث است که به برخورد دو کهکشان مى انجامد. به نوشته پارس اسکاى، همچنین دانشمندان دریافتند که بسیارى از ستارگانى که در کهکشان آندرومدا وجود دارند، نمى توانند در این کهکشان شکل یافته باشند زیرا تراکم و چگالى گاز در ناحیه اى دور از هسته کهکشان به منظور شکل گیرى ستارگان در این ناحیه بسیار کم است؛ بنابراین مى توان گفت این ستارگان باقى مانده کهکشان هاى کوچکتر هستند که توسط آندرومدا بلعیده شده اند!

منبع:ایسنا - مرکز خبری GSI

/ 0 نظر / 28 بازدید