زلزله هایی که فضا را می لرزانند

زلزله هایی که فضا را می لرزانند

 

  ستاره های نوترونی که مجهز به میدانهای مغناطیسی شدیدی هستند "مگنتار" نام دارند. این ستاره های نوترونی می توانند کلید درک برخی از جنبه های ناشناخته جهان مثل امواج گرانشی و لرزشی باشند.

به همین منظور گروهی از محققان دانشگاه ایندیانا و لابراتوار ملی لس آلاموس (LANL) در آمریکا یک مدل دینامیک مولکولی را توسعه دادند که می تواند رفتار ستاره های نوترونی را شبیه سازی کند.

این مدل در مجله علمی "Physical Review Letters" تشریح شده است.

این ستاره شناسان در این خصوص توضیح دادند: "ما به کمک ابر رایانه های LANL توانستیم یک منطقه از پوسته یک ستاره نوترونی را مدلسازی کنیم که از حرکت 12 میلیون ذره تشکیل شده است. به خصوص این شبیه سازی نشان می دهد که چگونه پوسته این ستاره از یونها و اتمهای یونیزه شده تشکیل شده است. فشار ستاره به دلیل فشرده شدن بیش از حد الکترونها و ایجاد یونها است. بنابراین ما محاسبه کردیم که چگونه این پوسته بد شکل می شود و سرانجام در زیر وزن زیاد کوههای سطح ستاره نوترونی می شکند."

ترک خوردن پوسته می تواند منجر به تولید نور این ستاره ها شود.

برپایه این مدل، کوههایی که روی سطح ستاره های نوترونی تشکیل می شوند در سرعت چرخشی و شدت امواج گرانشی و لرزشی نقش دارند.

منبع : مهر - صدای آسمان

/ 0 نظر / 19 بازدید