# خبری

برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا کنون

    عنوان پژوهش ملیت نام فیزیکدان سال کشف پرتوهای رونتگن پرتوهای ایکس آلمان ویلهلم کنراد رونتگن 1901 تاثیر مغناطیس بر تابش هلند هندریک آنتون لورنتس پیتر زیمان 1902 کشف پرتوزایی خودبه خودیمطالعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید