سنگ شناسی دگرگونی (Metamorphic Rocks)

 

سنگ شناسی دگرگونی (Metamorphic Rocks)

 

اقسام دگرگونی
دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای
دگرگونی مجاورتی یا دگرگونی حرارتی
دگرگونی دینامیکی یا دگرگونی کاتاکلاستیک
دگرگونی ناحیه‌ای یا دیناموترمال متامورفیسم
دگرگونی انباشتی یا دگرگونی ترفینی یا دگرگونی استاتیک
دگرگونی زیر کف اقیانوسها
دگرگونی هیدروترمال یا دگرسانی هیدروترمال


اقسام فابریک‌های دگرگونی
سنگهایی که فاقد جهت یافتگی برتر می‌باشند.
سنگهایی که دارای جهت یافتگی برتر و شخصی هستند.


اقسام رخساره‌های دگرگونی
رخساره‌های دگرگونی مجاورتی
رخساره‌های دگرگونی بر اثر وزن یا رخساره‌های ترفینی
رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای


منبع: دانشنامه رشد

/ 0 نظر / 33 بازدید