راز پرتوهای کیهانی فاش شد

راز پرتوهای کیهانی فاش شد

گروهی از ستاره شناسان در یک سمپوزیوم بین المللی توانستند راز پرتوهای کیهانی را فاش کنند و نشان دهند که این پرتوها چگونه پنهان می شوند و چطور شتاب می گیرند.25 موسسه تحقیقاتی بین المللی با شرکت در برنامه "تلسکوپ سیستم ردیابی تصویربرداری از پرتوهای پر انرژی" وابسته به سمپوزیوم علمی انریکو فرمی در واشنگتن با انجام مطالعاتی بر روی هسته کهکشان M82 به این نتایج دست یافتند. نتایج این کشف یک گام بزرگ در مسیر درک پرتوهای کیهانی است. کهکشان بسیار نورانی M82 در فاصله حدود 12 میلیون سال نوری از زمین در مسیر صورت فلکی دب اکبر قرار دارد. این کهکشان به مدت صدها میلیون سال با جزایر ستاره ای اطراف خود از طریق نیروی گرانش فعل و انفعال می کرد. از جمله جزایر ستاره ای که M82 با آنها تعامل می کرده است کهکشان مارپیچ M81 نام دارد. فعل و انفعال مداوم M82 با همسایگان خود موجب شده است این کهکشان بد شکل شده و در هسته آن یک منطقه بسیار فعال ایجاد و ستاره های زیادی در این منطقه مخفی شوند. از این دوره یک چشمه از پرتوهای کیهانی بسیار قوی جریان یافت که قدرت آن 500 برابر بیشتر از جریان متوسطی است که در کهکشان راه شیری اندازه گیری شده است. نتایج این کشف می تواند در خصوص بسیاری از جنبه های دیگر فیزیک کیهانی و سیاه چاله ها توضیح دهد. این گروه از محققان برای انجام رصدهای خود از چهار تلسکوپ نوری 12 متری واقع در آریزونا استفاده کردند و تحقیقات خود را از ژانویه 2008 تا آوریل 2009 انجام دادند

منبع:www.gsi.ir

/ 0 نظر / 17 بازدید