راه اندازى مرکز هشدار سونامی در کشور الزامى است

راه اندازى مرکز هشدار سونامی در کشور الزامى است

دکتر وحید چگینى گفت: راه اندازى سیستم هشدار سونامى در دریاى عمان و خلیج فارس و به طور کلى مرکز مخاطرات دریایى در کشور الزامى است. رییس مرکز ملى اقیانوس شناسى افزود: " چون لى هان" نماینده دفتر منطقه اى یونسکو در ایران به همراه دکتر مهین گزانى رییس اداره علوم کمیسیون ملى یونسکو در بازدید از مرکز ملى اقیانوس شناسى در مورد راه اندازى سیستم هشدار سونامى در دریاى عمان و خلیج فارس تاکید کردند.وى اظهار داشت: " چون لى هان" همچنین ضمن تاکید بر ایجاد دفتر منطقه اى اقیانوس شناسى براى خلیج فارس و دریاى عمان ، حمایت خود را براى راه اندازى این مرکز اعلام کرد.وى با اشاره به اینکه چند سالى است که مرکز ملى اقیانوس شناسى براى راه اندازى مرکز هشدار سونامى در دریاى عمان تلاش مى کند گفت: البته در نظر است که سایر مخاطرات دریایى را نیز به آن تعمیم دهیم.چگینى افزود: مرکز مخاطرات دریایى، قابلیت هشدار تمام مخاطرات دریایى مانند توفان هاى حاره اى ( گونو) ، کشند قرمز و غیره را دارد و هشدار سونامى هم درون آن قرار گیرد.وى ادامه داد: دراین راستا توافقات اولیه با وزارت کشور صورت گرفته و کارگروه مخاطرات دریایى با محوریت سازمان مدیریت بحران و مرکز ملى اقیانوس شناسى تشکیل شده است.به گفته چگینى، کارگروه مخاطرات دریایى طرح اولیه را تهیه و به وزارت کشور ارسال کرده تا مورد بررسى کارشناسان امر قرار گیرد.وى با اشاره به اینکه راه اندازى این مرکز هشدار به اعتبار قابل توجهى نیاز دارد گفت: اعتبارى حدود 20 تا 30 میلیارد تومان براى راه اندازى آن نیاز است که در صورت تامین شدن ، مرکز مخاطرات دریایى در مدت زمان کوتاهى راه اندازى مى شود.رییس مرکز ملى اقیانوس شناسى ادامه داد: برخى تجهیزات این مرکز مانند دستگاه هاى اندازه گیرى سطح آب و لرزه نگار در خشکى نصب شده است.وى با اشاره به خرید دستگاه سونامى نگار براى هشدار سونامى گفت:‌ هزینه خرید و نگهدارى این دستگاه بسیار زیاد است.چگینى در پایان با تاکید بر راه اندازى چنین مرکزى در کشور اظهار داشت: مرکز مخاطرات دریایى مانند یک مرکز مادر عمل مى کند به گونه اى که تمام اطلاعات و داده هاى دستگاه هاى مختلف به این مرکز ارسال و جمع بندى مى شود که با مطالعه آنها مى توان زمان وقوع مخاطرات دریایى را پیش بینى کرد. ایرنا

/ 1 نظر / 13 بازدید
امیر عباس

گاهي اوقات تصادفي به موردي يا موضوعي يا حتي وبلاگي برخورد کردم که پر از نتايج خوب و پر بار حاصل مي شود سرزدن به وبلاگ شما هم تصادفي بود که باعث شد مدت زيادي در ان جست و جو کنم اين موضوع براي من خيلي جالب بود و باعث شد هميشه بهتون سر بزنم حتما اين رابطه متقابل هم ميتواند باشد.