کشف منابع آب در زمین با استفاده از فناورى مریخى

 

کشف منابع آب در زمین با استفاده از فناورى مریخى

 

بنا بر ادعاى دانشمندان ناسا این کار مى تواند از درگیرى و جنگ بر سرآب جلوگیرى کند.به گزارش تایم او ایندیا؛ این فناورى ناسا که "مارسیس" نام دارد، شامل یک رادار عمق سنج با یک آنتن 40 مترى است.در سال 2007 این کاوشگر کشف کرد که در زیر بیابانى که سطح مریخ را پوشانده آن قدر آب منجمد وجود دارد که مى تواند این سیاره سرخ را در خود فرو برد.این کاوشگر توانست امواج رادیویى را به عمق 7/3 کیلومترى زیر سطح مریخ گسیل کند.به گفته متخصصان ناسا، از همین فناورى مى توان براى یافتن آب هاى مخفى در بیابانهاى خاورمیانه و شمال آفریقا بهره برد.این فناورى مى تواند آب را در عمق بیش از هشتصد مترى زیر سطح بیابانهایى که بخش عمده اى از خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل مى شود، کشف کند

منبع:  ایرنا - GSI

/ 0 نظر / 7 بازدید