شاید منظومۀ شمسی متراکم تراز آنچه می‌پنداریم باشد

  

منظومۀ شمسی متراکم تراز آنچه می‌پنداشتیم

 

 پیش‌بینی شده که منظومۀ شمسی یک قشر داخلی نیز در فاصلۀ 3000 تا 20،000   AUاز خورشید داشته‌باشد. اما پژوهشگران معتقدند که اجرامی که در داخل این قشر در حال گردش اند، هرگز به خورشید نزدیک نمی‌شوند تا مناظر زیبای دنباله‌دارها را در نزدیکی خورشید بسازند. آنها به محض نزدیک شدن به مشتری و زحل به فضای بین ستاره بیرون رانده می‌شوند.

یک شبیه‌سازی جدید رایانه ای نشان‌ می‌دهد که این مانع گرانشی در جاهایی دارای شکاف‌ است که باعث ورود برخی اجرام به مدار مشتری می‌شود. عملا مشتری و زحل این مزاحمین را در مسیری طولانی‌تر قرار می‌دهند که به خورشید نزدیک تر می‌شوند.

منبع: nojumnews.com

/ 0 نظر / 7 بازدید