نمرات علمی امتحانات داخلی ( شهریور 88 )

اسامی به ترتیب نمرات نمی باشد

----------------------------------------------

نام                              نمره

----------------------------------------------

خانم ها

مریم شادکام            خوب

لیلا ابراهیمی           خیلی خوب

غزاله بزرگی          خیلی خوب

زهرا قربانی           خوب

گلناز باراندوست      عالی

الناز باراندوست       عالی

آرزو قاسم پور        خوب

معصومه کهنسال      خوب

فاطمه فتحی پور      خوب

مریم خانجانی          خوب

سیده نازنین ولمی      خیلی خوب

ریحانه بربری          خوب

بهناز باغساز            عالی

پریسا حسن زاده       عالی

سمیه خانی نیا          عالی

سحر باراندوست       عالی

----------------------------------------------

آقایان

مهدی اکبرنژاد          عالی

مرتضی نبی پور        خیلی خوب

صابر صفرپور         خوب

/ 0 نظر / 25 بازدید