کشف تولد ستاره های تنها بر روی پل میان کهکشانها

کشف تولد ستاره های تنها بر روی پل میان کهکشانها

 

دانشمندان دانشگاه ساوث هامپتون موفق به شناسایی ستاره هایی شده اند که بر روی پل ماژلانی واقع در میان دو ابر ماژلانی کوچک و بزرگ متولد شده اند.بیشتر ستاره ها در جهان هستی به شکل گروهی قرار داشته و توسط بیلیونها کهکشان مانند کهکشان راه شیری خوشه بندی می شوند. با این حال اکنون شواهدی به دست آمده که نشان می دهد امکان تولد ستاره های تنها در فضای میان دو کهکشان نیز وجود دارد.دانشمندان در دانشگاه ساوث همپتون انگلستان با بررسی پرتوهای ایکس که از فضای میانی ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ، دو کهکشان نزدیک و همسایه کهکشان راه شیری دریافت شده است دریافتند این پرتوها از سیستم ستاره ای دوتایی ناشی می شود که در آن ستاره ای نوترونی ماده را از همراه بزرگ و عظیم خود می رباید.چنین سیستمی پیش از این در جریاناتی گازی مشهور به پل ماژلانی میان دو کهکشان ماژلانی ردیابی شده بود. با این حال دانشمندان طی مطالعات جدید خود دو نمونه جدید از این پدیده را شناسایی کرده و موفق به کشف نشانه های ابتدایی از سه سیستم ستاره ای دیگر شدند.بر اساس گزارش پاپ ساینس، پل ماژلانی منطقه ای ایده آل برای مطالعه دقیق بر روی فعل و انفعالات شدیدی مانند تعامل دو ستاره جدید به شمار می رود زیرا منطقه ای بسیار نزدیک بوده و می تواند جزئیات زیادی را از فعالیتهای سیستمهای ستاره ای در اختیار دانشمندان قرار دهد.

منبع: مهر - GSI

/ 0 نظر / 18 بازدید