اطلاعات شهر تهران از دیدگاه خطر پذیرى لرزه اى ( زلزله ) به روز مى شود

اطلاعات شهر تهران از دیدگاه خطر پذیرى لرزه اى ( زلزله ) به روز مى شود

مدیر گروه مدیریت شرایط اضطرار پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله گفت: برآورد آسیب پذیرى و خسارت لرزه اى شهر تهران طى چند پروژه حساس پژوهشى و در قالب یک طرح کلان انجام و اطلاعات مربوطه به روز مى شود. دکتر بابک منصورى افزود: دراین طرح، بانکهاى اطلاعات مکانى و توصیفى شهرى شامل انواع گونه هاى متداول سازه اى، وضعیت معابر شهرى و آمار جمعیتى در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایى یا GIS گردآورى، پالایش و به روز رسانى مى شود.وى اظهار داشت: با فرض سناریوهاى لرزه اى مهم و بر اساس توسعه روابط آسیب پذیرى ساختمانها، مدل سازى تلفات انسانى و انسداد معابر همخوان با شرایط شهر تهران، میزان خسارات فیزیکى و مالى پس از وقوع زلزله بر آورد مى شود.وى افزود: نتیجه این تحقیقات توصیه هاى پیشگیرانه براى کاهش خسارات جانى و مالى براى زلزله هاى مهم و محتمل خواهد بود که مسئله آمادگى براى مقابله با شرایط بعد از وقوع زلزله را نیز شامل مى شود.عضو هیات علمى پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله گفت: این طرح از اواخر بهار امسال آغاز شده و حدود یک سال دیگر به پایان مى رسد.وى در مورد طرح هاى پژوهشى در خصوص زلزله افزود: از لحاظ کیفى، طرح هاى پژوهشى خوبى در کشور انجام شده و یا در حال انجام است که جاى پیشرفت همواره احساس مى شود.منصورى ادامه داد: اما از نظر کمى، باید خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط آسیب پذیرى نقاط مختلف کشور و قابلیتهاى موجود در حوضه پژوهشى و اجرایى، حمایت و سرمایه گذارى چشمگیرى لازم است تا بتوانیم به سطوح قابل قبول برسیم.وى ادامه داد: بحث در خصوص زلزله از دیدگاه مدیریت بحران و بکارگیرى فناوریهاى نوین عملا از یک تا دو دهه پیش در جهان آغاز شده و پیشرفتهاى علمى و دانش مربوطه در ایران نیز به موازات آن حاصل شده است.منصورى گفت: در مقایسه با کشورهاى پیشرفته و زلزله خیز نظیر ژاپن و آمریکا، در کشور ما بیشتر کاستى ها در حوزه توسعه و سرمایه گذارى در بکارگیرى روشهاى روز در بخشهاى اجرایى و عملیاتى احساس مى شود.مدیر گروه مدیریت شرایط اضطرار پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله در خصوص فناوریهاى نوین گفت: علاوه بر تاسیس بخش GIS در پژوهشگاه که خدمات کلى و جارى مرتبط با پژوهشکده هاى زلزله شناسى، سازه، ژئوتکنیک و مدیریت خطرپذیرى را حمایت مى کند، یک گروهى پژوهشى با عنوان "گروه ژئوماتیک" یا ژئوانفورماتیک نیز تعریف شده است.وى افزود: این گروه پژوهشى در حوضه توسعه و بکارگیرى فناوریهاى نوین مانند سنجش از دور، پردازش تصاویر ماهواره اى، شبکه حسگرهاى توزیع شده، GPS، GIS و غیره فعالیت دارد.

خطر لرزه ای ایران

اطلاعات شهر تهران از دیدگاه خطر پذیرى لرزه اى ( زلزله ) به روز مى شود

ایرنا

/ 1 نظر / 10 بازدید
یونس

واقعا سایتت عالی بود