پروژه ی فضایی آپولو

 

 

پروژه ی فضایی آپولو ..
 

 

 

    ساعت 18:20 و دردقایق پایانی، تیم عملیات به بسیاری از اهداف خود می‌رسد، اما هنوز تا پایان کار 10 دقیقه زمان مانده است وطی‌این مدت می‌بایست ارتباط دوباره بین واحد فرماندهی آپولو ومرکز کنترل زمین برقرارشود‌". ‌ ماآتش گرفتیم "عملیات به پایان می‌رسدوآخرین اطلاعات در ساعت 18:30:54 روی دستگاه ضبط داده ی فضاپیما ثبت می‌شود0 ده ثانیه ی بعد چافی باصدای بلندمی‌گوید: " هی000." ! به دنبال آن چند لحظه ی بعد گریشام فریاد می‌کشد: " آتش "! وچافی سپس به کنترل زمین گزارش می دهد که " ما در کابین آتش میبینیم " ودرآخرادوارد وایت بااضطراب ونگرانی می‌گوید:" درکابین آتش سوزی شده !" مرکز کنترل تنها متوجه یک آتش سوزی شد وعلت دقیق آن ویا اینکه شدت‌این آتش سوزی چه حد است را نمی‌دانست.برای رسیدن تیم نجات به سکوی پرتاب حدود 10 دقیقه زمان لازم بود، طی‌این ده دقیقه اتفاقات زیادی می‌توانست بیافتد.در مرکز فرمان دهی صدای چافی به گوش می‌رسید که با حالتی وحشت زده ودردآورمی‌گفت :" یک آتش سوزی بد، کمک ماآتش گرفتیم، زیرماآتش است، ما باید بیرون بیاییم." اما از تیم نجات کار زیادی در آن لحظه بر نمی‌آمد‌. ‌ ادواردوایت تلاش می‌کرد تا یکی از سه دریچه ی فضاپیما را برای خروج باز کند.اما باز نمی‌شد.تلاش‌ها بی نتیجه بود.    درساعت 18:21 فشار داخلی کابین به دوبرابر فشار اتمسفر رسید.وضعیت به شدت بحرانی بود.تلاش‌ها برای باز کردن دریچه توسط سرنشینان به دلیل کیپ شدن آن‌ها شکست می‌خورد.چراکه ضریب انبساط سازه ی دریچه از بدنه اصلی بیش تربود ودر اثر گرمای ناشی از آتش سوزی‌ این دریچه‌ها کاملا کیپ شده بودند وهیچ راه فراری نبود.بالا خره تیم نجات خود رابه فضاپیما رساند.باز کردن دریچه برای آنها نیز مشکل بود.چون هیچ ابزاری از بیرون برای باز کردن آن وجود نداشت.اما سرانجام دریچه را باز کردند ولی صحنه‌ای که اعضای تیم نجات پس از باز کردن دریچه با آن مواجه شدند، بسیار تکان دهنده بود، هر سه فضانورد به شدت سوخته بودند‌!‌ گریشام ووایت بیشترین سوختگی را داشتند ولباس‌های فضایی آن‌ها کاملا از بین رفته بود.                       

   بیشترین آتش در طرف چپ، جایی که گریشام حضور داشت، به وجود آمده بود. وایت که در صندلی وسط کابین استقرار داشت، در زمان آتش سوزی تلاش می‌کرد تا دریچه خروجی که بالای سرش بود را باز کندچافی هم که مسوول خاموش کردن سامانه‌های فضاپیما ونیز ارتباط با مرکز کنترل بود، در صندلی سمت راست نشسته بود وشدت سوختگی اودست کمی‌از دو فضانورد دیگر نداشت‌. ‌همه بهت زده بودند، هیچکس انتظاراین حادثه را نداشت، آن هم در یک عملیات آزمایشی،نتیجه زحمات چند ماهه ی تیم عملیات وخود فضانوردان ازبین رفت..این ماموریت بسیار ناراحت کننده بود و بعد از آن مدتی پرونده ی برنامه های آپولو بسته شد .این اتفاق باعث شد که 6 ماموریت بعدی آپولو بدون سرنشین صورت گیرد  تا مهندسین علاوه بر آزمایش سامانه‌های دیگر‌این فضاپیما، از بی خطر بودن آن در

/ 0 نظر / 43 بازدید