هابل صحنه خوردن یک سیاره توسط ستاره مادر را ثبت کرد

هابل صحنه خوردن یک سیاره توسط ستاره مادر را ثبت کرد

 

دستگاه طیف نگار سرچشمه کیهانی (COS) تلسکوپ فضایی هابل صحنه خورده شدن داغترین سیاره شناخته شده در کهکشان راه شیری توسط ستاره مادرش را ثبت کرد.

 

به گزارش تایم او ایندیا، این سیاره که WASP-12b نام داشت به ستاره خورشید مانندی که حدود دو هزار و 800درجه فرانهایت گرما دارد نزدیک بود.
نیروهای جذر و مادی جاذبه ستاره باعث شد جو این سیاره به اندازه سه برابر سه برابر شعاع مشتری منبسط شود و مواد آن بسوی ستاره کشیده شود.
این سیاره 40 درصد بزرگتر از مشتری است.
کارول هاسول از دانشگاه آزاد انگلیس و سرپرست این تحقیقات می گوید: ابر عظیمی از مواد را در اطراف سیاره مشاهده کردیم که درحال فرار از آن و کشیده شدن بسوری ستاره بود. ما عناصر شیمیایی را شناسایی کردیم که پیش از این هرگز بر روی سیارات خارج از منظومه خودمان مشاهده نکرده بودیم.
تحقیقی که سال گذشته انجام شد پیش بینی کرد که نیروی جاذبه ستاره باعث تغییر شکل در سطح سیاره می شود و نیروهای جزر و مدی جاذبه ای، درون سیاره را آن قدر داغ می کند که باعث انبساط بسیار زیاد جو بیرونی آن می شود.
اکنون هابل این پیش بینی را تایید کرده است.
سیاره WASP-12 یک ستاره کوتوله زرد بود که تقریبا در فاصله 600 سال نوری در صورت فلکی ارابه ران قرار داشت.
این سیاره فراشمسی در سال 2008 توسط تلسکوپ انگلیسی (WASP) کشف شد.
این سیاره داغ آن قدر به ستاره خود نزدیک بود که در مدت 1/1 روز آن را دور می زد.
نتایج این تحقیقات در نشریه مجموعه مقالات اخترفیزیک منتشر شده است.

 

منبع: ایرنا

/ 0 نظر / 17 بازدید