کشف حرکت عجیب سیارات یک نظریه بزرگ کیهانى را به چالش کشید

کشف حرکت عجیب سیارات یک نظریه بزرگ کیهانى را به چالش کشید

 

دانشمند‌ان مى‌گویند: حرکت عجیب سیارات تئورى فضایى اخترشناسان را به چالش کشیده است. یک تئورى غالب درباره سیارات با کشف 9 جهان انتقال دهنده ستارگان دور دست به چالش کشیده شده است. این دانشمند‌ان مى‌گویند: این باور که سیارات همیشه در یک راستا در مدار خورشید خود مى‌چرخند که تقلیدى از چرخش خود ستاره است، کاملا بر عکس شده و این یافته یک بمب واقعى است که به درون حوزه سیارات خارج منظومه شمسى مى‌اندازیم. این یافته بر اساس سیارات خارج منظومه شمسى به دست آمده است. این ایده متحول کننده جدید دانشمند‌ان اخترشناسى براساس کشف 9 سیاره خارج منظومه شمسى مطرح شده است. فرضیه بزرگ درباره سیارات همواره این بوده که این اجرام کیهانى از صفحات غبار و گاز در حال گردش به دور یک ستاره جوان حاصل مى‌شوند و در همان راستاى چرخش ستاره شان به دور آن مى گردند، اما این تیم در تحقیقاتى جدید دریافته‌اند که از 27 سیاره خارج منظومه شمسى 9 سیاره در خلاف جهت چرخش ستاره میزبان خود مى‌گردند و این یافته تئورى بزرگ را به چالش کشیده است.

منبع: ایسنا

/ 1 نظر / 11 بازدید
shady

جالب بود[عینک]