کهکشانها از صدای ستارگان مرده انباشته شده اند

کهکشانها از صدای ستارگان مرده انباشته شده اند

محققان موسسه تکنولوژیکی کالیفرنیا بر این باورند نشانه های رادیویی که بر روی رادار تلسکوپهای رادیویی به چشم می خورند در واقع اصواتی هستند که از ستاره های نوترونی که مدتها پیش مرده اند در فضا طنین انداز می شوند.نشانه های رادیویی مرموزی که از بخشی خالی از فضا بر روی رادارها به ثبت رسیده است می تواند صدای ستاره هایی باشد که مدتها پیش مرده اند.از دهه 1980 تا کنون 13 نشانه رادیویی بر روی رادار تلسکوپهای رادیویی روشن شده اند، این نشانه ها بر روی مناطقی ظاهر شده اند که هیچ ستاره یا کهکشانی در آن وجود ندارد و برای روزها یا ساعتها ادامه پیدا می کنند. محققان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا بر این باورند این نشانه ها می توانند اصوات بقایای حجمی وسیع از اجساد ستاره هایی نوترونی باشند که به شکلی نامرئی در جهان در حال پرسه زدن هستند. بیشتر کهکشانها از میلیاردها ستاره نوترونی نامرئی برخوردارند. برخی از ستاره های نوترونی که تازه متولد شده اند به دلیل چرخش سریع و غیرعادی و تابش امواج رادیویی قابل ردیابی هستند که با گذشت زمان این ویژگی خود را از دست داده و نامرئی می شوند.به گفته دانشمندان در صورتی که هر یک از ستاره های نوترونی در هر چند ماه انفجاری از پرتوهای رادیویی از خود ساطع کنند شاید پس از جذب گازهای بین ستاره ای بتوان ستاره های نزدیک تر به زمین را ردیابی کرد. دانشمندان بر این باورند ستاره های نوترونی بهترین پدیده برای توضیح دادن این نشانه های راداری به شمار می روند.بر اساس گزارش نیوساینتیست، نشانه های راداری از طریق رادار تلسکوپ VLA در رصدخانه ملی رادیویی نجوم در نیو مکزیکو به ثبت رسیده است و دانشمندان قصد دارند با استفاده از رصد خانه پرتو ایکس چاندرا به کشف موقعیت پالسهای رادیویی پرداخته و ویژگی های تابش ایکس را در ستاره های نوترونی مورد بررسی قرار دهند.

منبع: مرکز خبری GSI

/ 1 نظر / 43 بازدید
فاطمه

خیل عالی بود!!!!!سلام اگه میشه صدایی ازستارگان روبرام بفرستیدیاحداقل سایتی رومعرفی کنیدکه بتونم اونو دانلودکنم .باتشکر