نرم افزار های نجومی موبایل

1      MobileStarChart

 

نرم افزار های نجومی موبایل MobileStarChart

 

نرم افزار های نجومی موبایل MobileStarChart

 

این نرم افزار نجومی در موبایل مانند نرم افزار Starry Night در کامپیوتر به محاسبه

مکان ستارگان و سیارات و همچنین اجرام مسیه و اجرام فهرست NGC می پردازد

البته قطعا دقت ها در حد نرم افزار های کامپیوتری نخواهد بود

علاوه بر این به دقت ورود اطلاعات محل سکونتتان نیز بستگی دارد

 

2      Sideralis

 

نرم افزار های نجومی موبایل Sideralis

 

این نرم افزار اطلاعات عددی بهتری نسبت به نرم افزار قبلی به شما ارائه می کند

و به دو صورت سه بعدی و دو بعدی قابل استفاده است که البته در حالت دو بعدی

قابلیت بزرگنمایی پیدا می کند و همچنین می تواند به مانند قطب نمایی عمل کند

که از روی هر کدام از اجرام ستاره ای و یا غیر ستاره ای می توان جهت ها را تشخیص داد

 

3      Mobile Solar System

 

نرم افزار های نجومی موبایل Mobile Solar System

 

این نرم افزار اطلاعات عددی راجع به اجرام منظومه شمسی از جمله خورشید و سیارات

ارائه می کند

 

4      Horoscope

 

 

 نرم افزار های نجومی موبایل Horoscope

 

این نرم افزار با پرسیدن تاریخ تولدتان برج فلکی تاریخ تولدتان را اعلام می کند

و همچنین می توانید گشتی در صورتهای فلکی دائرة البروج داشته باشید

 

5      Compass

 

نرم افزار های نجومی موبایل Compass

 

 نرم افزار های نجومی موبایل Compass

نرم افزار های نجومی موبایل Compass

 

این نرم افزار بر اساس مختصات محل سکونتتان و با استفاده از ماه و خورشید

جهت های اصلی و جهت قبله ( مکه مکرمه ) را نشان می دهد

 

6      Google Maps

 

نرم افزار های نجومی موبایل Google Maps Mobile

 

این نرم افزار با اتصال به اینترنت نقشه اینترنتی گوگل Google Maps را دریافت می کند

و ظاهرا امکان ذخیره هم ایجاد می کند

 

7      Moon Phases

 

نرم افزار های نجومی موبایل Moon Phases

 

این نرم افزار موبایل بوسیله ساعت و تاریخ گوشی تان فاز ماه را به دقت اندازه گیری می کند

 

نویسنده : علی پوررسول

/ 0 نظر / 112 بازدید