انگلیس اسرار بشقاب پرنده ها را فاش می کند

تصور مردم در مورد بشقاب پرنده ها هرچه باشد، این اسناد و مدارک بسیار جذاب خواهد بود و تلاش این وزارتخانه را در راستای تحقیق و بررسی در زمینه اسرار 60 ساله این موجودات نمایان خواهد ساخت.
دولت انگلیس به زودی جزئیات طبقه بندی شده ای از صدها مورد گزارش مشاهده بشقاب پرنده ها را منتشر می کند. وزارت دفاع انگلیس در بهار آتی، یکصد و شصت فایل مربوط به مشاهده بشقاب پرنده ها را در اختیار عموم قرار می دهد.


انگلیس اسرار بشقاب پرنده ها را فاش می کند


از زمان ضبط گزارشات غیرمعمول در سال 1950 توسط این وزارتخانه تاکنون، بیش از 10 هزار مورد مشاهده شده از بشقاب پرنده ها گزارش شده است.
یکی از روسای سابق پروژه بشقاب پرنده های وزارت دفاع انگلیس در مصاحبه با "ساندی تلگراف" گفت: صرف نظر از اعتقادات شخصی درخصوص این اشیاء، انتشار فایل های گزارشات، توجه همگان را به خود جلب خواهد کرد.
"نیک پاپ" یکی از مقامات سابق وزارت دفاع انگلیس نیز در این خصوص اظهار داشت: تصور مردم در مورد بشقاب پرنده ها هرچه باشد، این اسناد و مدارک بسیار جذاب خواهد بود و تلاش این وزارتخانه را در راستای تحقیق و بررسی در زمینه اسرار 60 ساله این موجودات نمایان خواهد ساخت.

منبع: پایگاه صدای آسمان

/ 0 نظر / 15 بازدید