زلزله روزها را کوتاه می کند ( چرخش زمین را کند می کند )

زلزله روزها را کوتاه می کند ( چرخش زمین را کند می کند )

 

محققان و دانشمندان پس از زلزله ناگوار و مخربی که در شیلی رخ داد با بررسی هایی که توسط دستگاه ها و ابر رایانه ها انجام داده اند گفته اند که روز ها کوتاه تر شده اند!

زلزله ای که رخ داد نیروی ۶۶٫۶ اگزاژول تولید کرد ( برای تبدیل به ژول آن را ضرب در ده به توان نوزده کنید) و علاوه بر ایجاد خطر سونامی ، این نیرو باعث تغییر مکان جزئی محور زمین شده و همین تغییر محور بسیار اندک باعث شده که روز ها به مقدار ۱٫۲۶ میکروثانیه یا به عبارتی ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۶ ثانیه کوتاه تر شوند . درسته که این تغییر بسیار نامحسوس است اما این واقعیت که یک زلزله می تواند تاثیری بر کل زمین بگذارد هر فردی را به فکر فرو می برد .

جالب است که این اولین باری نیست که یک زلزله در تغییر مکان محور زمین تاثیر گذاشته .

منبع: www.persiancall.net

/ 0 نظر / 11 بازدید