ماده تاریک از جنس سیاه‌چاله‌ها است

ماده تاریک از جنس سیاه‌چاله‌ها است

 

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که ماده مرموز موسوم به ماده تاریک ممکن است از سیاه‌چاله‌ها بوجود آمده باشد. دانشمندان معتقدند که ماده تاریک یک ماده فرضى است که 25 درصد از کل ماده در کائنات را تشکیل مى‌دهد و مانع از جدا شدن کهکشان ها در حین گردش آنها مى‌شود؛ اما به رغم چندین دهه تحقیق دانشمندان هنوز دقیقا از ماهیت واقعى این ماده اطلاع ندارند. پروفسور پاول فرامپتون از دانشگاه کارولیناى شمالى ادعا مى ‌کند که این ماده گمشده ممکن است سیاه‌چاله‌هاى ابتدایى به در ابعاد متوسط باشد که نه آنقدر کوچک هستند که دیده نشوند و نه آنقدر بزرگ هستند که بر اثر تشعشعات هاوکینگ تبخیر شوند. فرامپتون مى‌گوید هیچ یک از ذرات در مدل استاندارد فیزیک ذرات خواص مورد نیاز ماده تاریک را ندارند که به لحاظ الکتریکى خنثى است، طول عمر زیادى دارد و به آرامى حرکت مى‌کند. وى در مقاله جدید خود مى‌نویسد: پس از یک دهه مطالعه هنوز هیچ کس نتوانسته نمونه‌اى از ماده تاریک را تولید کند؛ بنابراین فرامپتون رویکرد متفاوتى را اتخاذ کرده است. وى در ابتدا مقیاس بى‌نظمى کائناتى را مشخص کرد. سپس با استفاده از آن به عنوان حداکثر محدودیت با افزودن این بى‌نظمى به تمام سیاه‌چاله‌هاى شناخته شده در کائنات پائینترین حد محدودیت را محاسبه کرد. فرامپتون فرض کرد که یک سیاه‌چاله غول پیکر در مرکز هر کهکشانى وجود دارد. پس این اختلاف بین بى‌نظمى‌ها باید ناشى از عامل دیگرى باشد. این فیزیکدان چنین نتیجه گرفت که ماده مرئى به میزان کافى براى محاسبه بى‌نظمى گمشده وجود ندارد؛ بنابراین آنچه باقى مى ماند باید بى‌نظمى مربوط به ماده تاریک گمشده باشد. وى بر اساس این فرضیه معتقد است که سیاه‌چاله‌هاى ابتدایى در اندازه هاى متوسط مى‌توانند منشا بوجود آمدن ماده تاریک باشند.

منبع: ایسنا - GSI

/ 0 نظر / 20 بازدید