خورشید آرام هم می تواند برای زمین خطرناک باشد

خورشید آرام هم می تواند برای زمین خطرناک باشد

 

دانشمند‌ان مى‌گویند: حتى خورشید ساکت و آرام هم مى‌تواند با کمند بادهاى قدرتمند و سرکش به زمین تازیانه بزند. این پژوهشگران در یک مطالعه جدید دریافته‌اند که خورشید حتى در مرحله آرام از چرخه خورشیدى 11 ساله خود مى‌تواند با بادهاى قدرتمند زمین را مورد حمله قرار دهد و در نتیجه در خطوط ارتباطاتى ، هوانوردى و برق اختلال ایجاد کند. ناظران تحقیقاتى در ابتدا از تعداد لکه‌هاى خورشیدى بر سطح خورشید براى اندازه‌گیرى فعالیت این ستاره غول پیکر استفاده مى‌کرده‌اند. تعداد این لکه‌هاى خورشیدى به نقطه اوجى مى‌رسد که نقطه حداکثر خورشیدى نام دارد و سپس در طول یک چرخه به نقطه حداقل مى‌رسد. در نقطه اوج پرتوهاى خورشیدى شدید و توفان‌هاى ژئومغناطیسى مقدار وسیعى از انرژى را به درون فضا شلیک مى‌کنند که این پدیده میدان‌هاى مغناطیسى محافظ زمین را تحت تاثیر قرار مى‌دهد، به ماهواره‌ها ضربه وارد مى‌کند، ارتباطات زمینى را دچار اختلال کرده و باعث بروز «شفق‌»هاى رنگارنگ مى‌شود، اما در یک تحقیق جدید، دانشمند‌ان مرکز ملى تحقیقات اتمسفریک در آمریکا دانشگاه میشیگان دریافته‌اند که زمین در سال گذشته به رغم یک مرحله غیر معمول از سکوت خورشیدى با بادهاى خورشیدى عظیم بمباران شده است. سارا گیسبون در مرکز رصدخانه ‌هاى آلتیتود و سرپرست اصلى این تحقیق مى‌گوید:‌ خورشید باز هم ما را شگفت زده کرد و ما حیرت زده شاهد این بودیم که بادهاى خورشیدى مى‌توانند مانند یک شلنگ آتشزا حتى زمانى که در ظاهر هیچ لکه خورشیدى وجود ندارد، زمین را مورد اصابت قرار دهند. در این تحقیق، دانشمند‌ان مقیاس‌هاى حاصل از مداخله حداقل خورشیدى در سال 2008 را با مقیاس‌هاى آخرین حداقل خورشیدى در سال 1996 مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد با وجودى که نقطه حداقل خورشیدى فعلى داراى لکه‌هاى خورشیدى کمترى در مقایسه با 75 سال گذشته بوده، اما تاثیر خورشید روى کمربند تشعشعى خارجى زمین در سال گذشته بیش از سه برابر شدیدتر از سال 1996 بوده است. به بیان دیگر با وجودى که سال گذشته، تعداد لکه‌هاى خورشیدى نسبت به سال 1996 کمتر بوده، اما تاثیر تشعشعى خورشید روى زمین سه برابر بیشتر بوده است. محققان مى‌گویند: به نظر مى‌رسد که این تغییرات به ساخت کنونى خورشید مربوط مى‌شود.

منبع:ایسنا - مرکز خبری GSI

/ 0 نظر / 18 بازدید