نقش نور فرابنفش در شکل گیرى حیات

 

دانشمند‌ان مى‌گویند:‌ انفجار نور فرابنفش احتمالا به شکل گیرى یک عنصر مولکولى مهم براى خلق حیات کمک کرده است. گروهى از محققان مرکز تحقیقاتى و فن‌آورى‌ جورجیا در آتلانتا و دانشگاه رومى لاساپنیزا نتیجه این مطالعات و یافته‌هاى خود را در هفته نامه «ChemBioChem» منتشر کرده‌اند. این تحقیق معمول‌ترین سناریو درباره خلق مولکول RNA را که تصور مى‌شود ابتدایى‌ترین سیستم‌ کد گذارى براى حیات باشد به نمایش مى‌گذارد. به گفته پژوهشگران، این یافته دیدى گسترده تر درباره تکامل حیات نه تنها روى کره زمین بلکه احتمالا در هر نقطه دیگرى در منظومه خورشیدى یا فراتر از آن ارائه مى‌کند. به گزارش دیسکاورى، محققان در این پژوهش روى مولکول فورمامید متمرکز شده‌اند که ساده ترین ساختار حاوى چهار عنصر اصلى تشکیل دهنده حیات یعنى کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن است. در مطالعات پیشین نشان داده شده است که گرم کردن فورمامید در یک ترکیب معدنى چطور مى‌تواند بیشترین محتویات جزو اصلى RNA را تولید کند. محققان معتقدند که RNA به عنوان ابتدایى‌ترین سیستم‌ عامل براى حیات عمل کرده است. این یافته همچنین نشان مى‌دهد که وجود حیات در سایر نقاط منظومه خورشیدى چندان هم غیر ممکن نیست.

منبع:  ایسنا - GSI.ir

/ 0 نظر / 14 بازدید