کشف بقایاى مهمى از عصر یخ در انگلیس

کشف بقایاى مهمى از عصر یخ در انگلیس

حفاریهاى باستان شناسان در غارى در انگلیس ، به کشف دندان ها و استخوان هاى حیواناتى نظیر کفتار، گوزن و کرگدن از اواخر عصر یخ منجر شد. این حفارى در "غار کنتس" در تورکواى همچنین به کشف یک سرنیزه 15 هزار ساله موسوم به "ساگائى" که از شاخ گوزنى از همان ناحیه ساخته مى شد، منجر شده است.تصور مى شود این سرنیزه اولین نمونه کامل باشد که در انگلیس یافت مى شود.این حفارى که توسط دانشگاه دورهام و دانشگاه شفیلد سازمان داده شد بخشى از یک مطالعه درباره نئاندرتال هاست.تیم حفارى، که بودجه آن از طریق منابع خصوصى تامین شد، مى کوشد دریابد که نئاندرتال ها دقیقا چه زمانى و به چه علت منقرض شدند.این تیم همچنین امیدوار است دریابد که گونه ما انسان ها اولین بار چه زمانى وارد انگلیس شد و اینکه آیا نابودى انسان نئاندرتال به ورود انسان مدرن مربوط است یا نه. کسب اطلاعات درباره نحوه زندگى غارنشینى در اواخر عصر یخ از دیگر اهداف گروه است.بعضى از اقلامى که در جریان این حفارى پیدا شده پس از تمیز کردن براى تاریخ گذارى با شیوه کربنى به مراکز علمى ارسال مى شود.گمان مى رود که قدمت دندان ها و استخوان هاى به جا مانده از کفتارها به 25 هزار سال قبل بازگردد.دکتر پل پتیت مدرس ارشد رشته باستان شناسى در دانشگاه شفیلد گفت: "حفارى ما هنوز در روزهاى نخست است، اما به کشف فسیل هاى عالى و یک سرنیزه از جنس شاخ گوزن از عصر یخ منجر شده است."او افزود: "این پژوهش ها درک ما را از دوره اى که از 50 هزار سال تا 10 هزار سال پیش را در بر مى گیرد بهبود چشمگیرى خواهد بخشید."پیش از آغاز این حفارى دولت باید براى آن مجوز صادر مى کرد زیرا غار کنتس قدیمى ترین سکونتگاه انسان در انگلیس شناخته شده و یک بناى یادبود باستانى به شمار مى رود

منبع: ایرنا - مرکز خبری GSI

/ 0 نظر / 7 بازدید