درختان پهن برگ ماموتها را منقرض کردند

درختان پهن برگ ماموتها را منقرض کردند

دیرینه شناسان آمریکایی دریافتند که علت انقراض پستانداران عظیمی چون ماموتها در آخرین عصر یخبندان گسترش جنگلهای درختان پهن برگ بوده است.دانشمندان دانشگاه ویسکونسین مدیسون در این بررسیها کشف کردند که تولد و رشد جمعیت جدیدی از گیاهان پهن برگ به خصوص درختان افرا، زبان گنجشک و نارون در آمریکای شمالی علت انقراض ماموتها بوده است. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "در مدت آخرین عصر یخبندان که بین پلیستوسن و اولوسن (بین 18 تا 6 هزار سال قبل) رخ داده است آمریکای شمالی شاهد بزرگترین تغییرات اکولوژیکی بوده است به طوری که یک گونه گیاهی جدید در این منطقه گسترش یافت درحالی که 34 گونه جانوری نابود شدند."این گروه جانوران عظیم شامل ماموتها، فیلهای بزرگ مستودن و ببرهای دندان شمشیری بودند. تا کنون با توجه به بقایای فسیلی این جانوران، دانشمندان نتیجه گیری کرده بودند که انقراض این گونه ها در اثر نابودی محل سکونت آنها و شکار به دست انسان بوده است. اکنون این دیرینه شناسان با بررسی رسوبات دریاچه "اپلمن" در ایندیانا خلاف فرضیات پیشین را نشان دادند و کشف کردند که انقراض و نابوی این "ابر جانوران" به خصوص گیاهخواران عظیم الجثه به دلیل رشد گیاهان پهن برگ بوده است. به خصوص این دانشمندان با بررسی گرده ها، کربن و قارچ Sporomiella که در فضولات جانوران گیاهخوار رشد می کند توانستند روند جمعیتی گونه های "ابر جانوران" را بازسازی کنند و نشان دهند که این جانوران غول پیکر بین 14 هزار 800 تا 13 هزار و 700 سال قبل و پیش از نابودی گونه جدید گیاهان پهن برگ و همچنین انقراض جمعیتهای انسانی "کلاویس" نابود شده اند. "کلاویسها" بزرگترین شکارچیان آمریکای شمالی بوده اند.این کشف همچنین فرضیه دیگری را رد می کند که براساس آن برخورد یک جرم آسمانی به زمین در حدود 12 هزار و 900 سال قبل منجر به انقراض این جانوران شده است. مهر

/ 0 نظر / 33 بازدید