مقابله ( نزدیکترین فاصله ) سیاره مریخ با زمین در سال 2010

مقابله ای دور بین مریخ و زمین

مقابله ( نزدیکترین فاصله ) سیاره مریخ با زمین

 

باید بدونید که مریخ در ٩ بهمن ١٣٨٨ یا به قولی ٢٩ ژانویه ٢٠١٠  به نزدیکترین فاصله با زمین در این دور مداری اش خواهد رسید که البته فاصله بسیار زیادی خواهد داشت و از نظر نزدیکی فاصله مریخ با زمین اصلا قابل مقایسه با مقابله ٢٨ آگوست سال ٢٠٠٣ نیست ولی از طرفی در این نزدیکی مداری , مریخ در وضعیت مناسبتری به دلیل ارتفاع صورت فلکی سرطان در آسمان خواهد داشت.

 

ولی توضیحات ضروری در رابطه با مفهوم ( مقابله )

زمانیکه یکی از سیارات خارجی در زاویه 180 درجه از خورشید قرار می گیرندودر این حالت زمین بین آن سیاره وخورشید می باشد.کشیدگی سیاره ای که در حالت مقابله باشد 180 درجه می باشد وفاز آن نیز کامل است یعنی کل قرص آن آشکار است.از آنجاییکه درزمان مقابله فاصله سیاره با زمین حداقل است به عنوان  بهترین زمان برای رصد هم شناخته می شود ولی با توجه به اینکه مدار سیارات بیضی می باشداین فاصله در مقابله های مختلف فرق می کند بویژه در مورد سیاره مریخ.مقابله در مورد سیارات درونی معنا ندارد.

اصطلاح مقابله در مورد سیارکها نیز استفاده می شود.بهترین زمان رصد سیارکها زمانی است که در مقابله باشند.

 

برای اطلاعات تکمیلی در مورد مریخ به این لینک مراجعه کنید

http://tishtarstar.persianblog.ir/post/77

/ 0 نظر / 32 بازدید