گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

رصد نجومی ویژه روز جهانی نجوم در رشت

رصد نجومی ویژه روز جهانی نجوم در رشت