گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

همایش استانی نجوم میراث کوشیار پس از هزار سال

همایش استانی نجوم  میراث کوشیار پس از هزار سال

 

همایش استانی نجوم (میراث کوشیارپس از هزار سال) با میزبانی هسته بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد رشت

برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

 

مکان:سالن اجتماعات دانشگاه ازاد پل طالشان