گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

پخش زنده خورشید گرفتگی 14 دی 1389

این تصاویر با فاصله زمانی اندک ، و از شهر لشت نشا در استان گیلان ارائه می شود

برای مشاهده تصاویر بعدی هر چند دقیقه کلید F5 را فشار دهید و یا از Cntr F5 استفاده کنید

14:13

 

مختصات مکان تلسکوپ  عرض جفرافیایی   37:21   و طول جغرافیایی    49:51

تمامی تصاویر پس از پایان خورشید گرفتگی در مطلب بعدی قرار خواهند گرفت