گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

سیاره مشتری به شکل و فرم قبلی خود بازگشت

آیا میدانید مشتری چگونه کمربند خود را دوباره ایجاد میکند؟

در اوایل امسال، یکی از نوار های جالب و زیبا در سطح سیاره مشتری ناپدید شد. واضح تر بگویم، کمربند یا نوار استوای جنوبی (پائین خط استوا در نیم کره جنوبی مشتری) آهسته آهسته شفاف و کم نور و در نهایت ناپدید شد. حالا تصاویری که با دقت توسط اخترشناسان حرفه ی و آماتور گرفته شده نشان میدهد که در این منطقه یعنی در استوای جنوبی مشتری فعالیت هایی از سر گرفته شده. دانشمندان باور دارند که این فعالیت ها نشانه بازگشت همان نوار یا کمربند ناپدید شده است. آنها می گویند رصد های بیشتر به ما کمک میکند تا فعال و انفعالات میان باد ها و ابر های مملو از مواد کیمیاوی غول منظومه شمسی را بهتر درک کنیم.

اما چه باعث شد که نوار مشتری گم شود و دلیل ظهور مجدد آن در چیست؟

گلن اورتون یکتن از پژوهشگران در مرکز پیشرانه جت ناسا می گوید " به نظرم ما علت گم شدن نوار مشتری پنهان شدن آن زیر نوار های سفید اطراف میباشد که عامل آن هم باد های خشک پائین وزان است که منطقه را از وجود ابر ها پاک نگهمیدارد. ما در طول موج های فروسرخ به دنبال شواهدی بودیم که بر اساس آن در قسمت های غرب لکه روشن مشتری مواد تاریکی ظهور نمود و این در واقع آغازی برای پنهان شدن همان نوار یا کمربند مشتری بود و این چیزی است که ما با دقت شاهد آن بودیم."

 

مشتری به شکل قبلی خود بازگشت

 

این تصویر مشتری ترکیبی از سه تصویر رنگی است که توسط تلسکوپ فروسرخ ناسا به تاریخ 16 نومبر 2010 گرفته شده. در این تصویر ذراتی را به رنگ سبز می بینید که در آغاز حادثه به صورت ذرات ارتفاعات بالا در قسمت بالایی راست مشتری و بار دوم در قسمت پائینی چپ بروز نمود. عکس از ناسا

  


 

این ابر های سفید از یخ های آمونیای سفید ساخته شده. وقتی ابر های سفید در ارتفاعات بالا جریان پیدا میکند، مواد خاکستری رنگ را که در ارتفاعات پائین تر جریان دارد، می پوشاند. هر چند ده سال یا کمتر از آن، کمربند استوای جنوبی مشتری به مدت یک یا سه سال کاملأ سفید میگردد و این رویداد برای چندین سال دانشمندان را با مشکل روبرو ساخته بود. این تغییرات شدید ظاهرأ در کمربند استوای جنوبی دیده شده که در اثر آن مشتری متمایز تر از هر سیاره دیگر در منظومه شمسی ما می گردد. کمربند یا نوار های سفید تنها تغییرات در سیارت بزرگ گازی به شمار نمی روند. در عین حال چشم بزرگ سرخ مشتری هم کمی تاریکتر شده است. آقای اورتون می گوید، رنگ لکه ها در واقع طوفان های عظیمی مشتری اند که اندازه آن سه برابر سیاره زمین است و عمر آن هم بیش از یک قرن یا بیشتر از آن می باشد. اما در مقایسه با کمربند استوای جنوبی که دوباره باز میگردد، اندکی این لکه ها درخشانتر است.

 

 

تصویر رنگی مشرتی و کمربند استوای جنوبی یک لکه درخشان غیر معمول و یا به گونه دیگر بروز ناگهانی را نشان میدهد که در آنجا باد ها ذرات ارتفاعات بالا را در این تصویر پوشانیده. عکس از تلسکوپ دو چشمی کک به تاریخ 11 نومبر. عکس از ناسا

سفینه فضایی افق های جدید ناسا که به سوی پلوتو در حرک است در سال 2007 از کنار مشتری گذشت و نشان داد که کمربند استوای جنوبی غول منظومه شمسی اندکی درخشانتر یا به گونه دیگر "کمرنگ" تر شده. سپس حدود سه تا چهار ماه بعد از آن رنگ تاریک و معمول آن ناگهان آشکار گردید. آخرین دور محو کامل و دوباره زنده شدن آن در واقع یک رویدادی بود که دو آغاز داشت که در سال 1989 ناپدید و در سال 1990 آشکار شد و بعد باز در سال 1993 ناپدید و مجدد آشکار گردید. در وایل قرن بیشت هم اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ و حتی با چشم غیر مسلح شاهد این ناپدید و آشکاری گردید و معلوم شد که این یک پدیده طولانی در اتموسفیر مشتری می باشد. اخترشناسان به شکل عمی علاقمند رصد این اتفاق تازه هستند، زیرا اولین باری است که از ابزار های پیشرفته علمی استفاده میکنند و میتوانند جزئیات کامل ساختار کیمیاوی و تغییرات پویایی این پدیده را بررسی کنند. رصد این رویداد میتواند به اخترشناسان کمک کند تا دستورات سفینه فضایی جونو را که در سال 2016 به مشتری میرسد از نو ترتیب کنند. اطلاعات بدست آمده کمک بسیارخوبی برای تعیین دقیق وظایف مأموریت مشتری بعد از سال 2020 می باشد که با هدف بررسی بیشتر مشتری و قمر اروپا فرستاده میشود.

رصد های دو اخترشناسان آماتور؛ کریستوفر گو از شهر سیبوی فلپین و انتونی ویسلی از آسترالیا کمک زیادی در این پروژه نمود و خود ناسا هم برای بررسی های دقیقتر از "تفنگ های بزرگ" یعنی رصدخانه دوچشمی کک و تلسکوپ جیمنی استفاده نمود.

کریستوفر گو با اشاره به اولین نشانه های بازگشت کمربند مشتری می گوید "من خیلی خوشحالم که از جمله اولین کسانی بودم که توانستم ظهور مجدد کمربند مشتری را شاهد باشم. با وجود گرفتاری های کاری من به رصد خود ادامه دادم که خوشختانه این کمربند را در زمان ظهور مجدد آن رصد کردم. اگر اندکی زودتر رصد های خود را انجام میدادم، شاید هرگز متوجه این پدیده نمی شدم."

منبع: http://www.kabulsky.com/?lang=af&p=posts&nid=363