گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

راز سرعت مافوق صوت بادهاى سیاره زهره

راز سرعت مافوق صوت بادهاى سیاره زهره

 

دانشمند‌ان تصور مى‌کنند، پاسخ سوال مربوط به نحوه خاص وزش بادهاى سیاره ناهید که مدت‌ها ذهن آنها را به خود مشغول کرده بود، کشف کرده‌اند. پژوهشگران از مدتها پیش دریافته بودند که بادها بر روى سیاره زهره سریع‌تر از سرعت چرخش این سیاره مى‌وزند اما علت این وضعیت خاص را تاکنون نمى‌دانسته‌اند.زهره هر 243 روز زمینى دور کامل مى‌زند اما فقط چهار روز زمینى طول مى کشد که ابرها در اتمسفر این سیاره تمام مسیر دور آن را با سرعت 200 متر بر ثانیه بپیمایند. این پدیده موسوم به «چرخش فوق‌العاده» فقط در سیاره زهره(ناهید) و قمر تیتان سیاره کیوان(زحل) مشاهده شده است. مدت‌ها دانشمند‌ان اختر فیزیک معتقد بودند که تفاوت‌هاى دماى شب و روز در زهره عامل این تفاوت سرعت گردش است. گروهى از دانشمند‌ان دانشگاه ملى «اتونوماى مکزیک» در این پژوهش خاطر نشان کردند: این بادها به واسطه بادهاى لایه یونوسفر بین ارتفاع 150 تا 800 کیلومتر بالاى سطح سیاره به حرکت در مى‌آیند. محققان با کمک یافته‌هاى مدارگرد آمریکایى ناهید دریافته‌اند که این بادها با سرعت مافوق صوت حرکت مى‌کنند و تحت تاثیر تعامل سیاره با بادهاى خورشیدى از جانب خورشید هستند.ایسنا-GSI