گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass )

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass )

 

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass ) .

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass ) ..

 

این نرم افزار بر اساس مختصات محل سکونتتان و با استفاده از ماه و خورشید

جهت های اصلی و جهت قبله ( مکه مکرمه ) را نشان می دهد

 

دانلود

 

نویسنده : علی پوررسول