گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass )

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass )

 

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass ) .

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( compass ) ..

 

این نرم افزار بر اساس مختصات محل سکونتتان و با استفاده از ماه و خورشید

جهت های اصلی و جهت قبله ( مکه مکرمه ) را نشان می دهد

 

دانلود

 

نویسنده : علی پوررسول