گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( Moon Phases )

دانلود نرم افزار نجومی موبایل ( Moon Phases )

 

این نرم افزار موبایل بوسیله ساعت و تاریخ گوشی تان فاز ماه را به دقت اندازه گیری می کند

 

دانلود

 

نویسنده : علی پوررسول