گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

سال نو مبارک ( 1389 )

سال نو مبارک ( 1389 )

 

سالی پر از طراوت و سرسبزی و پر از باران رحمت الهی براتون آرزو می کنم

 

سال نو مبارک ( 1389 ).