گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای )

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای )

چرخه زمین ساخت و رتبه‌ای با مطالعه آتشفشانها شروع می شود. زمین ساخت صفحه‌ای نظریه ای می‌باشد که توسط زمین شناسانی که حرکات پوسته و گوشته خارجی زمین را توضیح می‌دهند، گسترش یافت. این دو لایه لیتوسفر یا سنگ کره زمین یا پوسته خارجی سنگ های جامد را می‌سازند. زمین ساخت صفحه‌ای همچنین منشاء بیماری از وقایع زمین شناختی را توضیح می‌دهد که شامل آتشفشانها و زمین لرزه ها می‌باشد. برعکس حضور آتشفشانها و زمین لرزه ها داده ها را برای فهم بیشتر در مورد زمین ساخت ورقه ای فراهم می‌کند. در آزمایشگاه کلاس ششم، دانش آموزان روی طرح ریزی داده ها و تفسیر نتایج تمرکزی بیشتری خواهند داشت نظریه زمین ساخت ورقه ای کمک می کند تا توضیح دهیم که چرا و کجا آتشفشانها اتفاق می‌افتند. صفحات حرکت می کنند، در لبه ها یا مرزها با هم برخورد می‌کنند. این باعث ذوب می‌شود، مخصوصاً در مرز صفحات همگراد زمانی که دو صفحه به هم نزدیک می‌شوند. و مرز صفحات ؟؟ زمانی که دو صفحه از هم دور می شوند. همان طور که شکل زیر نشان داده شده است.

 

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای ).

 

 

2 – درباره سه نوع آتشفشان را با مرور نمودارهای نشان داده شده در زیر بحث کنید. ببینید که دانش آموزان می‌توانند بخشهای آتشفشانها را قبل از اینکه شما نامگذاری کنید، نامگذاری کنند. از آنها بخواهید تا در مورد اینکه آیا یک الگوی توزیع برای آتشفشانها وجود دارد یا آنها در مکانهای یکسان قرار داردند، فکر کنند. در آزمایش آنها خواهند فهمید که هیچ الگویی که بتوان آن را یافت وجود ندارد. بگذارید آن را در آزمایش بفهمند. این آزمایش مثالی از یک فرضیه بی معنی می باشد، ؟؟؟ که جواب آن نه می باشد.

 

ماگما از سنگ جامد لم چگالتر می‌باشد، بنابراین به سمت سطح زمین حرکت خواهد کرد. زمانی که به سطح می رسد، باعث فوران می‌شود. بنابراین تعدادی از فعالیتهای آتشفشانی، نظیر جزایر هاوایی، با مدل ریش ساخت ورقه ای متناسب نیست. هاوایی در وسط صفحه اقیانوس آرام قرار دارد و در مرز صفحه قرار ندارد. این آتشفشان و آتشفشانهای دیگر که در داخل صفحه اتفاق می‌افتد و در لبه ها قرار ندارد (بین صفحه‌ای) احتمالا توسط نقاط داغ ایجاد می‌شوند که منشاء ماگما در گوشته زمین زیر صفحات هستند. تشکیل ماگمای نقاط داغ، کاملاً قابل فهم نیست. در آزمایشگاه مکان چندین آتشفشان را در مرز صفحات همگرا و سری بین صفحه‌ای طرح ریزی خواهند کرد.

ماسه شکل آتشفشان را مشخص می‌کنیم. اول، یک آتشفشان سپری که از گدازه تشکیل شده است. نام سپر ساختار کوتاه و پهن آتشفشان نظیر یک سپر معکوس را تشریح می‌کند. آتشفشانهای هاوایی از نوع سپری هستند. دوم، مخروط خاکستر که یک ساختار پر شیب تر می‌باشد و از خاکسترها (سنگهای خرد شده دانه ریز) که به طور انفجاری از آتشفشان فوران کرده سات تشکیل شده است. سرانجام، یک آتشفشان مرکب که از لایه های مختلط خاکستر و گدازه تشکیل شده است. آتشفشانهای مرکب غالباً مرتفع تر از آتشفشانهای سپری هستند اما شیب مخروط های خاکستر را ندارند. کوه شاستا MT.Shasta در کالیفرنیا و کوه فوجی در ژاپن مثالهایی از آتشفشانهای مرکب هستند.

روشها:

1 – با کلاس این مطلب را مرور کنید که آتشفشانها و زمین لرزه ها داده های لازم برای زمین شناسان برای تفسیر فرآیندهای زمین را فراهم می‌کنند، نظیر حرکات صفحات. از دانش آموزان بخواهید که ایالت ها و کشورهای زیر را در روی نقشه یا کره قرار دهند. ارگان، واشینگتن، کالیفرنیا، ایتالیا، فیلیپین، ژاپن، هاوایی، ایسلند، آریزونا، نیکاراگوا، مکزیک و شیلی. این به آنها کمک خواهد کرد تا آنها به سرعت جایگزاری کنند زمانی که آزمایش را کامل می‌کنند.


 

 

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای )..

(مخروط خاکستر )               (مرکب )                    ( سپری)

(دهانه آتشفشان )             ( گدازه )                      ( کالدرا)

(طبقات خاکستر  )          (  جریان خاکستر)            ( ماگما)

3 – انواع متفاوت فوران های آتشفشانی که دانش آموزان ممکن است از سالهای قبل یادگرفته باشند را با آنها مرور کنید. تصاویر زیر ممکن است مفید باشند.

 

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای )...

گدازه از یک فوران آرام

آتشفشانها و زمین ساخت ورقه ای ( تکتونیک صفحه ای )....

فوران شدید کوه سنت هلن Mt.st

Helenخاکستر و بمبهای آتشفشانی آزاد می‌کند.

 

حلقه آتش

دراین آزمایش، مکانهای مثالهای سه نوع آتشفشان را روی نقشه جهان طرح ریزی کنند تا ببینند که آیا یک طرح جهانی وجود دارد. دانش آموزان باید تا حدودی با اصطلاحاتی نظیر «حلقه آتش» ناحیه کناری اقیانوس آرام جایی که آتشفشانها برتری بیشتری نسبت به سایر نواحی دارند، آشنا باشند. آنها همچنین باید حسی از جایی که آتشفشانها در این نواحی اتفاق می‌افتند، داشته باشند. در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، آتشفشانها در ساحل غربی هر کشور اتفاق می‌افتد. در آلاسکا و سرزمین اصلی آسیا، ژاپن، اندونزی و قسمتهای دیگر اقیانوس آرام جنوبی، آتشفشانها در قسمت شرق کشورها اتفاق می‌افتد. در آزمایش، دانش آموزان قادر به دیدن مکان دقیق آتشفشان نیستند، بنابراین آنها باید یک نقطه در مکان عمومی آن بگذارند.

روشها:

1 – سه نوع آتشفشان را مرور کنید، و هر اصلاح دیگری که فکر می‌کنید ضروری می‌باشد.

2 – به دانش آموزان بگویید که آنها با استفاده از کره یا نقشه انواع متفاوت آتشفشانها را روی نقشه طرح ریزی خواهند کرد.

3 – به آنها آموزش دهید تا شماره آتشفشانها را با نقط چسبان علامت گذاری کنند، سپس محل آتشفشان را روی کره یا مکان جاگذاری طرح ریزی کنند.

4 – از دانش آموزان بپرسید که آیا به الگوی قابل دید در جایگیری سه نوع آتشفشانها وجود دارد یا آنها به صورت آزاد و در حمایت متفاوت جایگیری شده اند. جواب نه می‌باشد، سه نوع متفاوت آتشفشانها هیچ الگویی ندارند. تنها الگو این می‌باشد که بسیاری از آتشفشانها در طول حلقه آتش در اقیانوس آرام رخ می دهند.

5 – یک نقشه که مکانهای آتشفشانها را در آزمایش نشان می‌دهد، در صفحه بعدی قرار دارد. از این برای راهنمایی دانش آموزان در جواب دادن استفاده کنید.

 

 

فوران های آتشفشانی به طور مداوم در اطراف جهان روی می‌دهند. آنها همچنین در سرتاسر زمان زمین شناسی رخ داده اند. زمین از زمان 5/4 بیلیون سال قبل ناآرام بوده است، بنابراین، ما می‌توانیم فرض کنیم که آتشفشانها یک واحد ساختمانی اولیه از زمین اولیه بود‌ه‌اند. آتشفشانها در توسعه زمین مهم بوده و هستند. گدازه باعث تشکیل پوسته شد زمانی که زمین در حال تشکیل بود. آتشفشانها همچنین بیشتر آب زمین را تولید می‌کنند. هیدروژن و اکسیژن به طور شمایی در داخل زمین ترکیب می‌شود و نتیجه آن مولکولهای آب خارج از گاز می‌باشد که در آتشفشانها به صورت بخار وارد اتمسفر می‌شود.

بعد از آزمایش یک فعالیت تحقیقی می باشد. دانش آموزان فوران های اخیر لیست شده در مراجع یا در اینترنت را پیدا خواهند کرد. آنها سپس یافته های خود را روی نقشه کلاس طرح ریزی می‌کنند. الگویی که آنها خواهند یافت این می‌باشد که بیشتر آتشفشانها در مرزهای صفحات واگرا و همگرا ایجاد می شود.

همان طور که در زمینه قبل از آزمایش تشریح شد، بیشتر آتشفشانها در مرزهای صفحات واگرا و همگرا و در تعدادی از سریهای بین ورقه ای رخ می دهند. فقط مرز های همگرا (یک صفحه به زیر صفحه دیگر فرو می‌رود و ماگمای زیادی ایجاد می‌کند) آتشفشان ایجاد می‌کند. مرزهای همگرا که تصادم در آن اتفاق می‌افتد، ماگمای کمی تولید می‌کند: مرزهای صفحات واگرا احتمالاً بیشترین فعالیت آتشفشانی را در سطح جهان دارد. اما بیشتر آنها در اقیانوس واقع اند. و ناشناخته می باشند. آتشفشانهای بین ورقه‌ای توسط نقاط داغ ایجاد می‌شود و هرجایی می تواند اتفاق بیافتد.

راههای زیادی برای تنظیم این تکالیف وجود دارد. Enclosed مثالی از اینکه چطوردانش آموزان می‌تواند داده ها را از مواد مرجعی خود جمع آوری کنند. در نهایت شما ممکن است بخواهید که دانش آموزان فقط مکانها را روی نقشه پیدا کنند، همه اطلاعات را کپی نکنند.

روش ها:

1 – سری های آتشفشانی را با کلاس مرور کنید.

2 – تکلیف کلاس را بدهید. از دانش آموزان بخواهید که 3 – 5 آتشفشان را در کتابخانه یا در اینترنت پیدا کنند. شما ممکن است بخواهید نواحی جغرافیایی بخصوص را به عنوان تکلیف به دانش آموزان مختلف یا گروههای دانش آموزی بدهید.

3 – از هر گروه بخواهید که اطلاعات خودشان را با بقیه کلاس تقسیم کنند. از دانش آموزان بخواهید که یافته های خود را روی نقشه کلاس طرح ریزی کنند. اگر از نقشه برجسته استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که دانش آموزان به این مسئله توجه دارند که آتشفشانها معمولاً روی نواحی کوهستانی قرار دارند اما همه کوهها آتشفشان نیستند. دانش آموزان به این مسئله توجه خواهند کرد که آتشفشانها در منطقه کناره اقیانوس آرام و نواحی پشته میان اقیانوسی فراوانتر می‌باشند. اینها اساسا سریهای واگرا و همگرا هستند. بنابراین از دانش آموزان بخواهید که نواحی نظیر هاوایی که یک آتشفشان بین ورقه ای‌ می‌باشد را روی نقشه طرح ریزی کنند. توضحی دهید که این با مدل زمین ساخت ورقه ای برای تشکیل آتشفشان تطبیق ندارد، اما کاملا توسط زمین شناسان فهمیده می شود.

 

منبع: www.ngdir.ir