گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

لیست بارش های شهابی سال 2010 یا 1389

لیست بارش های شهابی سال 2010 یا 1389

 

این لیست مربوط به محاسبات سازمان بین المللی شهاب ( IMO ) از بارش های شهابی سال جاری میلادی و سال آینده هجری شمسی می باشد

در این لیست می توانید بازه فعالیت بارش و همچنین محاسبه اوج بارش ها را با دقت بسیار زیادی مشاهده کنید

تقویم بارش شهابی را می توانید به صورت PDF مشاهده کنید

 

منبع: www.imo.net