گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

شاید منظومۀ شمسی متراکم تراز آنچه می‌پنداریم باشد

نتایج شبیه سازی که اخیراً از ابر دنباله‌دار‌ها در اطراف منظومه شمسی انجام شده است نشان می دهد که شاید منظومۀ شمسی متراکم‌تراز آنچه می‌پنداریم باشد.
 
بر اساس شبیه سازی که اخیراً از ابر دنباله‌دار‌ها در اطراف منظومه شمسی انجام شده، بیش از نیمی‌ از دنباله‌دارهایی که دورۀ تناوب طولانی دارند از ابر اورت می‌آیند. که حاکی از آن‌ است که شاید منظومۀ شمسی متراکم‌تراز آنچه می‌پنداریم باشد.

دنباله‌دارهایی که دورۀ تناوب بیش از 200 سال دارند، در همه جهات در آسمان حرکت می‌کنند. مدتهاست که منجمان تصور می‌کنند دنباله‌دار‌ها از هالۀ پراکنده‌ای از اجرام یخی در اطراف منظومه شمسی به نام ابر اورت می‌آیند.

 شاید منظومۀ شمسی متراکم تراز آنچه می‌پنداریم باشد

 
شاید این اجرام از همان صفحه‌ای که سیارات از آن تشکیل شده‌اند به وجود آمده و صدها میلیون سال بعد توسط مشتری و زحل به بیرون پراکنده شده باشند.

با اینکه به دلیل تاریکی ابر اورت، با تلسکوپ رؤیت پذیر نیست اما ستاره‌شناسان معتقدند که از دو بخش تشکیل شده است. تصور می‌شود، دنباله‌دارهایی که دورۀ تناوب طولانی دارند از بخش خارجی که در فاصلۀ 20،000 تا 200،000 واحد نجومی ((AU از خورشید قرار دارد، می‌آیند.


  

منظومۀ شمسی متراکم تراز آنچه می‌پنداشتیم

 

 پیش‌بینی شده که منظومۀ شمسی یک قشر داخلی نیز در فاصلۀ 3000 تا 20،000   AUاز خورشید داشته‌باشد. اما پژوهشگران معتقدند که اجرامی که در داخل این قشر در حال گردش اند، هرگز به خورشید نزدیک نمی‌شوند تا مناظر زیبای دنباله‌دارها را در نزدیکی خورشید بسازند. آنها به محض نزدیک شدن به مشتری و زحل به فضای بین ستاره بیرون رانده می‌شوند.

یک شبیه‌سازی جدید رایانه ای نشان‌ می‌دهد که این مانع گرانشی در جاهایی دارای شکاف‌ است که باعث ورود برخی اجرام به مدار مشتری می‌شود. عملا مشتری و زحل این مزاحمین را در مسیری طولانی‌تر قرار می‌دهند که به خورشید نزدیک تر می‌شوند.

منبع: nojumnews.com