گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

خاطرات نجومی علی پوررسول + عکس (2)

این ۵ عکس هم گوشه ای دیگر از خاطرات نجومی من هستند که باز در شهرهای گوناگونی گرفته شده اند

 

١ - عکس یادگاری در زمان برگزاری کنام ۴ ( کارگاه ملی نجوم آماتوری چهارم ) دانشگاه زنجان

 

عکس یادگاری ( علی پوررسول ) در زمان برگزاری کنام ۴ ( کارگاه ملی نجوم آماتوری چهارم )


 

٢ - عکس یادگاری در حال دریافت جوایز نخستین رقابت صوفی ( علی پوررسول و نیما فرزانه پور ) و جمعی از برگزیدگان این رقابت - کویر های سمنان

 

عکس یادگاری در حال دریافت جوایز نخستین رقابت صوفی ( علی پوررسول و نیما فرزانه پور )

 

٣ - عکس یادگاری از برگزیدگان نخستین رقابت صوفی در حال دریافت جوایز توسط بابک امین تفرشی و پوریا ناظمی

 

 برگزیدگان نخستین رقابت صوفی در حال دریافت جوایز توسط بابک امین تفرشی و پوریا ناظمی ( علی پوررسول )

 

۴ - عکس یادگاری از برگزیدگان نخستین رقابت صوفی در حال دریافت جوایز توسط بابک امین تفرشی و پوریا ناظمی

 

عکس یادگاری از برگزیدگان نخستین رقابت صوفی در حال دریافت جوایز توسط بابک امین تفرشی و پوریا ناظمی ( علی پوررسول )

 

۵ - عکس یادگاری با اعضا گروه نجومی بندر انزلی و تعدادی از اعضای ثاقب پس از طلوع خورشید گرفته ( طولانی ترین خورشید گرفتگی قرن )

 

عکس یادگاری ( علی پوررسول ) با اعضای گروه نجومی بندر انزلی و تعدادی از اعضای ثاقب پس از طلوع خورشید گرفته ( طولانی ترین خورشید گرفتگی قرن )