گروه نجوم تیشتر لشت نشا

(گیلان)

معرفی تصویری کوه های گیلان ( درفک و سماموس )

ارتفاع درفک ٢٧٠٣ متر و ارتفاع سماموس ٣۶٢٠ متر می باشد

تصویر اول و دوم مربوط به درفک و بقیه تصاویر مربوط به کوه سماموس می باشند

لازم به ذکر است که تمام این تصاویر از لشت نشا گرفته شده اند که فاصله زیادی

با این دو کوه دارد و همچنین لازم به ذکر است که بیشتر این تصاویر چندین بار ویرایش شده اند و عکس اصلی بسیار بزرگتر است

عکسهایی که به صورت پانوراما ساخته شده اند ترکیبی از تعداد زیادی عکس خام هستند

 

 

پانوراما از کوه درفک ( از لشت نشا )


 

کوه درفک ( دلفک ) ( از لشت نشا )

 

پانوراما از کوه سماموس ( از لشت نشا )

 

پانوراما از کوه سماموس ( از لشت نشا )

 

کوه سماموس ( از لشت نشا )

 

کوه سماموس ( از لشت نشا )

 

 عکسها از علی پوررسول