گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

اوقات شرعی ( افق محلی )

با این نرم افزار آنلاین می توانید اوقات شرعی محل سکونت خود را بدست آورید

در این صفحه قادر خواهید بود نسخه قابل چاپ اوقات شرعی را برای یک سال یا یک ماه مورد نظر برای مراکز استان و یا شهر و بخش مورد نظر خود که در لیست وجود دارد و یا بر اساس مختصاتی که به نرم افزار می دهید بدست آورید

حتی اگر در کشور دیگری زندگی می کنید با این نرم افزار اوقات شرعی محل سکونتتان را حساب کنید

این اطلاعات مورد تایید مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشند

http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalOghat.asp