گروه نجوم تیشتر لشت نشا (گیلان)

گروه نجوم تیشتر گیلان به ارائه خبر علمی با اولویت خبر نجومی می پردازد

زلزله های ایران و جهان

نقشه آخرین زلزله های ایران (ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

ژئوفیزیک دانشگاه تهران

---------------------------------------------------------------------------------------------

نقشه آخرین زلزله های ایران ( پژوهشگاه زلزله شناسی )

 پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه

آخرین زلزله های ایران و جهان ( مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه )

---------------------------------------------------------------------------------------------

 زلزله های بزرگتر از 4 ریشتر در سراسر زمین

زلزله های بزرگتر از 4 ریشتر در سراسر زمین - earthquake

---------------------------------------------------------------------------------------------

نقشه هوشمند از آخرین زلزله های زمین

آخرین زلزله های جهان از سازمان نقشه برداری زمین شناسی ایالات متحده

نقشه زلزله شناسی هزاران زلزله ایران از زلزله های تاریخی و زلزله های اخیر